Sikh News

We Support Bapu Surat Singh Khalsa

ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਜਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ “ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆੰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ” ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ “ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ” ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਿੲਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

bapuu suratw bapuu surat bapu ssurat bapu

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
Close