Salute Ess Singh ne Bina koe Passe laee Ahh sari Jamin Free Sarbat Khalsa nu Dine ha koe passa nahii lia koee passe dae lalch nahii kitaa singh ne eh jamin hun ehna bhi sahib dea Dekh rakh wich ha ,, Bhai Mohkam Singh and Bhi Jasbir Singh mandiala

Leave a Comment