Shaheed Bhai Mandhir Singh Dhira

bhai mandhir

Name- Bhai Mandhir Singh Dhira
Birth- 1964
Address- Makan no. 133, Ward no. 16, Pule ki Patti, sodhiya da muhala, purana moga.Ph no 94170-29914, 01636-229914
Father- Sd. Makkar Singh Ji
Mother- Bibi Nasib Singh Ji
Brother/Sister- Sd. Pavtir Singh, Amarjeet Singh, Bibi Jagdish Kaur
Affiliation- Sikh Students Fedration ( Guru nanak college Moga)
Martyrdom- 6 june 1984, Shri Darbar Sahib, Amritsar

Leave a Comment