Shaheed Bhai Buha Singh Ji

bhaoi buha

 

 

Name- Bhai Buha Singh Ji
Birth- 1944
Birthplace- Village Mulliyan near Jadala, Amritsar
Address- House no. 592, Baba Darshan Singh Avenue, near chandan singh kho, ram tirath road, P.O mahal,Amritsar.Ph no 98159-17614,98151-89359
Father- Sd. Teja Singh Ji
Mother- Bibi Gurnam Kaur Ji
Wife- Bibi Lakhwinder Kaur Ji
Brother – Sd. Kartar Singh ji
Children- Sd. Sukhjit Singh,Sd. Rajinder Singh
Affiliation- Damdami Taksal
Martyrdom- 6 june 1984, Shri Darbar Singh, Amritsar

Leave a Comment