Vashiee


How to do Prakash, Hukamnama, Vashiee and Sukhasan Di Seva of Sri Guru Granth Sahib Ji
Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ke Fateh. How to do Prakash, Hukamnama, Vashiee and Sukhasan Di Seva of Sri Guru Granth Sahib Ji explained by Baba Darshan Singh Ji (Mallehwal). Baba Darshan Singh Ji has learned from and joined […]

How to do Prakash, Hukamnama, Vashiee and Sukhasan Di Seva ...