Amritsar


Name- Bhai Mukhtiar Singh Ji (terra) Birth-1962 Address- V.P.O. Terrakala, Teh. Ajnala, Distt Amritsar.Ph no. 018582252337 Father-Sd. Butta Singh ji Mother- Bibi Gurdeep Singh ji Brother/Sister-Sd. Sucha Singh, Sd. Sukhdev Singh, Bibi Rajwant Kaur Affiliation- Damdami Taksal Martyrdom- 5-6 june […]

Shaheed Bhai Mukhtiar Singh Ji