ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ

Leave a Comment