ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.