Shaheed Bhai Bakshish Singh Ji Malowal

bhai bakshish

Name- Bhai Bakshish Singh Ji Malowal
Birth- 1961
Address- V.P.O Malowal, Tehsil Baba Balaka District Amritsar. Ph. no 98764-09826, 01853-265223(pp)
Father- Sd. Kartar Singh Ji
Mother- Bibi Surjit Kaur Ji
Brother/Sister-Sd. Kuldeep Singh, Sd. Surinder Singh, Bibi Jaswinder Kaur
Affiliation- Sikh Student Fedration ( Khalsa College Amritsar)
Martyrdom- 5-6 June 1984, Shri Darbar Sahib, Amritsar