ammlii

Must Watch – Exposed Pakhadi Saadh and Marya Masana (Laddi Shah Nakodar)

Bhai SAhib Harjinder Singh Majhi in Chardikalaa Speech on Marya and masanaa ,Najrr Patoo and more Pakhand Vehm Bharrmm

Must Example of Speed Breaker  on Marya masana

Bahi Harjinder singh Contact Nuber is – 9463879278

In Gurbani

Sagal Dwar Ko Chhad Ke, Gayo Tuharo Dwar

Banh Gaye Ki Laaj Us, Gobind Daas Tuhar

Aisey Chand Pratap Te, Devan Badiyo Pratap

Teen Lok Jai Jai Karey, Rahey Naam Sat Jaap

Aagya Bhae Akaal Ki, Tabhi Chalayo Panth

Sabh Sikhan Ko Hukum Hai, Guru Manyo Granth

Guru Granthji Manyo, Praghat Guru Ke Deh

Jaaka Hrida Sudh Hai, Khoj Shabd Me Leh

Bani Guru-Guru Hai Bani, Vich Bani Amrit Sarey

Gurbani Kahay Sevak Jan Maaney, Pratakh Guru Nistey