sant_j22

Khalistan Zindabaad

Raj Bina Nahin Dharam Chale Hain,

Dharam Bina Sab Dalle Malle Hain..